Moulin Rouge | Temuco

Consejos | Trucos | Comentarios

Qual A Data?

Wie kan een Data Quality issue melden?

BI vs. business – Dan nu de grote vraag: wie is verantwoordelijk voor goede data quality? De business manager heeft vaak het meeste last van slechte data quality, maar heeft niet de kennis om zelf datavraagstukken te signaleren en op te lossen. Daarom kijkt de businessmanager naar de BI-manager. Het vaststellen van de uitdaging, het bepalen aan welke indicatoren (Data Quality Indicators) de data quality moet voldoen én het opzetten van de organisatie, is een taak van zowel de BI- als de businessmanager. Het meten van de data quality en het rapporteren over issues ligt bij de afdeling BI.

Is datalek strafbaar?

Cybercrime en datalekken. Speelt dat ook binnen de wereld van schaatsverenigingen? Het lijkt misschien een ver-van-je-bed-show, maar helaas maken criminelen geen onderscheid in hun zoektocht naar waardevolle informatie. Vooral persoonsgegevens leveren veel geld op in het criminele circuit.

Een datalek is er wanneer er onzorgvuldig met persoonsgegevens wordt omgegaan. En sinds begin 2016 is dit strafbaar. Als je een datalek hebt, zijn de gevolgen voor jullie vereniging hetzelfde als voor elke andere instantie. Het is dus verstandig je hierin te verdiepen. Waar moet je als verenigingsbestuurder vooral op letten? Wat mag je wel en niet doen met persoonsgegevens? – Je mag alleen persoonsgegevens opslaan en verwerken als daar een goede reden voor is of als leden daar toestemming voor hebben gegeven.

Wees dus terughoudend met het opslaan van (persoons)gegevens. Als je gegevens niet absoluut nodig hebt, sla ze dan niet op in jullie administratie. Hiermee beperk je het datarisico voor jou en je vereniging. Er zijn ook bijzondere persoonsgegevens. Denk hierbij aan het BSN-nummer, medische of financiële gegevens.

Waar moet data aan voldoen?

Wat is datakwaliteit – Het is van groot belang dat uw organisatie beschikt over betrouwbare en kwalitatief hoogwaardige data. Alleen dan bent u in staat om slagvaardig en succesvol te handelen. Organisaties waarbij de data niet op orde is, ondervinden daar beperkingen van.

 • Zo zullen marketingactiviteiten hun effect kunnen missen als deze op verkeerde inzichten gebaseerd zijn.
 • Ook zullen interacties met klanten minder gemakkelijk verlopen als blijkt dat de database fouten bevat.
 • Berichten of producten kunnen naar het verkeerde adres gestuurd worden of onjuist gefactureerd worden.

Organisaties die de kwaliteit van hun data niet kunnen garanderen, lopen bovendien extra risico’s met het naleven van hun wettelijke verplichtingen. De kwaliteit van data kan uitgedrukt worden in een combinatie van de begrippen volledigheid, accuratesse, uniciteit, validiteit, tijdigheid en consistentie.

Hoe weet ik of ik een datalek heb?

Wachtwoordmanager – Programma dat sterke (lange) wachtwoorden maakt, beheert en voor je invult op websites. Zo kun je veilig op internet met nagenoeg onkraakbare wachtwoorden die je niet hoeft te onthouden. Je hoeft alleen het (sterke) wachtwoord van de manager te onthouden. Bekende managers zijn LastPass en KeePass. «>wachtwoordmanagers waarschuwen als je wachtwoorden gelekt zijn. Overigens, als jouw mailadres of 06-nummer niet voorkomt op de hiervoor genoemde sites, kunnen je gegevens wel zijn gelekt. Sommige datalekken zijn niet openbaar en alleen in handen van criminelen. Of het lek is nog niet ontdekt. Gebruik verschillende mailadressen, Gebruik bij voorkeur verschillende mailadressen of zogenoemde aliassen bij je accounts. Zo kun je spam of nepmails makkelijker (onder)scheiden van je belangrijke mail. Meer tips om phishing te voorkomen, Beperk en verwijder data, Voer bij het maken van accounts geen onnodige gegevens in. En ga je weg bij een bedrijf of website? Verwijder dan je account. Meld ID-fraude, Wordt er identiteitsfraude gepleegd met je gegevens, neem dan contact op met Centraal Meldpunt Identiteitsfraude en –fouten en doe aangifte, voor hulp en schadebeperking. Meld datalek, Er is een meldplicht voor organisaties om datalekken te melden. Loop je zelf tegen een datalek aan en reageert de betrokken organisatie niet (goed), dan kun je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens,

Wat is een ernstig datalek?

Ga naar inhoud Onlangs legde de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) Booking.com een boete van € 475.000 op omdat het een datalek te laat meldde bij de AP. Bij dit datalek maakten criminelen persoonsgegevens van 4.000 klanten buit, waaronder de creditcardgegevens van bijna 300 klanten.

In dit blog vertelt Oprecht Advocaten wanneer u een datalek bij de AP moet melden. Wat is een datalek? Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. In deze Europese verordening is bepaald hoe organisaties moeten omgaan met datalekken. De term ‘datalek’ wordt in de AVG zelf niet gebruikt.

De AVG spreekt van een ‘inbreuk in verband met persoonsgegevens’. Hiervan is sprake bij een inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens die per ongeluk of opzettelijk leidt tot de vernietiging, het verlies, de wijziging, de ongeoorloofde verstrekking van of de ongeoorloofde toegang tot verwerkte persoonsgegevens.

Voorbeelden datalek Bekende voorbeelden van datalekken zijn het verlies of de diefstal van een usb-stick of een laptop met daarop persoonsgegevens. Maar ook bij de besmetting van een pc met ransomware, het wissen van een uniek bestand met persoonsgegevens, het versturen van een e-mail met persoonsgegevens naar een verkeerd geadresseerde of het telefonisch doorgeven van inloggegevens van klanten (zoals in het geval van Booking) spreken we van een datalek.

Wanneer moet u een datalek melden? Als er sprake is van een ernstig datalek, moet u het datalek uiterlijk 72 uur nadat u het heeft ontdekt bij de AP melden. Een datalek is ernstig als het lek een risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen.

 1. Is dit niet waarschijnlijk? Dan hoeft u het datalek niet te melden (u moet het dan overigens wel opnemen in uw register datalekken).
 2. Om u te helpen bepalen of er sprake is van een ernstig datalek heeft de AP op de website verschillende hulpmiddelen opgenomen.
 3. Als duidelijk is dat u het datalek moet melden, dan kan dat online, via het Meldloket datalekken van de AP.

Let op: moet u het datalek melden aan de AP? Dan moet u, als dit lek een hoog risico oplevert voor de personen van wie de persoonsgegevens zijn gelekt, het lek ook aan hen melden. Boete Booking.com In de casus van Booking.com werd Booking op 13 januari 2019 op de hoogte gebracht van het datalek.

 1. Op 4 februari 2019 stelden zij de getroffen klanten op de hoogte van het lek en namen zij maatregelen om de schade te beperken.
 2. Zo boden zij de getroffen klanten onder meer aan om de schade te vergoeden.
 3. Vervolgens maakte Booking op 7 februari melding van het datalek bij de AP.
 4. Dat was 22 dagen te laat.

Volgens de AP is de termijn van 72 uur er niet voor niets. Door een datalek snel te melden, kan de AP een onderneming direct na de melding opdragen om bepaalde maatregelen te nemen, zoals het waarschuwen van getroffen klanten. Daarmee kan worden voorkomen dat – zoals in het geval van Booking – criminelen weken de tijd krijgen om door te gaan met hun activiteiten.

 • Pro forma melding In veel gevallen zal het direct duidelijk zijn dat er sprake is van een ernstig datalek.
 • Maar bij sommige datalekken zal er meer onderzoek nodig zijn.
 • Is het dan mogelijk om eerst dit onderzoek te doen en – als dat nodig is – daarna (dus later dan 72 uur) een melding te maken bij de AP? Hoewel de AVG daarvoor wel de ruimte lijkt te bieden, adviseren wij u – gelet op de boete die Booking heeft gekregen – om dat niet te doen.

De AVG en het meldingsformulier van de AP geven namelijk ook de optie om een zogenaamde ‘pro forma melding’ (een voorlopige melding) te maken. Daarmee kunt u het datalek binnen 72 uur melden, waarna u alsnog de tijd krijgt om het te onderzoeken. Als de resultaten van dat onderzoek bekend zijn, kunt u een vervolgmelding doen.

Is een datalek erg?

Wat zijn de gevaren? – Hoe gevaarlijk is een datalek nu eigenlijk? De gevolgen en risico’s kunnen verstrekkend zijn, maar er is niet altijd direct iets aan de hand als je zelf goed op blijft letten. De precieze gevaren hangen onder andere af van welke data is gelekt en of de gegevens gecombineerd worden met die uit andere lekken. De belangrijkste gevaren na een datalek zijn:

  Identiteitsfraude, Criminelen kunnen jouw identiteit aannemen en op/onder jouw naam zaken afsluiten of criminele activiteiten uitvoeren. Het gaat wel om uitzonderingen. Voor het afsluiten van veel contracten of bijvoorbeeld een bankrekening is in ieder geval een kopie van een ID nodig. Oplichting, Als criminelen informatie over je hebben waarvan je dat niet verwacht, ga je sneller in hun babbeltruc mee. Denk aan een nep-bankmedewerker die je BSN of bankrekeningnummer weet. Phishing, Onderdeel van oplichting is phishing, Met buitgemaakte data kunnen criminelen nepberichtjes gerichter en persoonlijker maken. Zoals met een correcte aanhef of bijvoorbeeld een kenteken bij een nepboete. Zo lijken ze geloofwaardiger. Hacks, Gebruik je gelekte wachtwoorden elders, dan lopen ook die accounts gevaar. Met als mogelijk gevolg bestellingen op je naam of gestolen digitale (crypto)valuta. Weten criminelen veel van je, dan kunnen ze proberen je telefoonnummer te kapen ( Brasil